Visie

Verbinding maak je door contact te maken met mensen. Contact maken doe je door mensen aan te spreken.

Vervolgens stel je doelen duidelijk en geef je de mensen het vertrouwen. Belangrijk is heel duidelijk en transparant te zijn over de doelstellingen die je wilt bereiken met elkaar.

Organisaties willen resultaten bereiken. Dit kunnen bijvoorbeeld aantallen nieuwe klanten zijn, efficiëntere werkwijzen of hogere winsten. Als je denkt vanuit bedrijven wil men over het algemeen de processen veranderen en dan verwacht men snel resultaat te zien. Echter, dit is slechts de voorwaardelijke kant om te kunnen presteren. Het echte resultaat zal worden bereikt door de inzet en competenties van mensen. Kortom; hun handelen en hun gedrag maken het verschil.

afbeelding kompas
'Hoe kun je een prestatie beoordelen als je geen doel hebt?'

Het verschil kun je op allerlei manieren bereiken. Een aantal belangrijke mogelijkheden:

knop-communicatie 
Wees transparant over wat je verwacht van mensen. Hoe kun je een prestatie beoordelen als je geen doel hebt?

knop-invloed 
Geef mensen de ruimte, zij hebben de kennis en het inzicht. Bevoegdheden overdragen en verantwoordelijkheid nemen horen bij elkaar

knop-samenwerking 
Stimuleer mensen naar elkaar toe te gaan, echt contact te maken, niet alles leent zich voor e-mail. 

Dit zijn uiteraard slechts woorden. Marcel Ligthart komt graag met u in contact om een afspraak te maken en met elkaar over deze visie van gedachten te wisselen.

Ga naar boven